header

 

Pirms 24.02.2017. Biedrības sēdes aicinām iepazīties ar Biedrības ierosinātajiem grozījumiem Satūtos. Vairāk informācijas šeit>>>

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Cienījamie Latvijas Internistu biedrības pašreizējie un topošie biedri!

Vēlamies informēt, ka no 2017. gada 1. janvāra LIB iekasē biedru naudu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Turpmāk, lai samaksātu biedru naudu, lūdzam rīkoties atbilstīgi norādēm biedrības mājaslapas sadaļā Maksājumi”.

____________________________________________________________________________________________________________________

Kursu cikls "Aktualitātes internajā medicīnā"

Tiešā saite uz elektronisko pieteikuma veidlapu: https://formas.rsu.lv/v3/forma/30760320

TIF Kursu daļa: tālrunis 67409216; 67409209, e-pasts: kursi@rsu.lv

Programmā:

__________________________________________________________________________________________________________________

Aicinu Jūs apmeklēt internās medicīnas kursus McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM), kas norisināsies 2017. gada 12.-13. maijā Krakovā, Polijā. Zemāk ir Polijas Internās Medicīnas Sabiedrības viceprezidenta Piotr Gajewski ielūgums un pasākuma preliminārā programma.

MIRCIM ielūgums>>>
Pasākuma programma>>>
Informācija par materiāliem>>>

Reģistrācija>>>

Ar cieņu,
Aivars Lejnieks
Latvijas Internistu biedrības prezidents

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Līdz gada beigām lūgums izmantot banku pakalpojumus, lai savlaicīgi nomaksātu biedru naudu. No 2017.gada 1.janvāra biedru naudas apmaksa veicama caur savu evisit.lv profilu.

Rekvizīti:
Latvijas Internistu biedrība
Rīga, Hipokrāta iela 2; Reģ. Nr. 40008018142
SEB banka, kods UNLALV2X;
Konts: LV 55UNLA0002700700005

___________________________________________________________________________________________________ 

Latvijas Internistu biedrība informē, ka 2016.gada 3.maijā noslēgts sadarbības līgums par Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Internistu biedrības sadarbību simulētas klīniskas vides un klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas pilnveidi un attīstību internās medicīnas jomā, tajā skaitā, ar specializācijām – nefroloģijā, gastroenteroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, endokrinoloģijā, gerontoloģijā, reimatoloģijā, hematoloģijā un onkoloģijā.


Puses vienojas ilgtermiņā paplašināt, nostiprināt un pastāvīgi uzturēt uz savstarpēju ieinteresētību balstītu sadarbību klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas un simulētas klīniskas vides pilnveidē, un attīstīt internās medicīnas jomu pārstāvju kompetences tālākizglītības līmenī, regulāri apzinot jomai aktuālos sadarbības virzienus un iespējas, un realizējot sadarbību konkrētākās aktivitātēs.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Cien. Kolēģi,

Informējam, ka 2015. gada 9. jūlijā, Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā ir publicēta ZVA saskaņota AstraZeneca AB, Boehringer-Ingelheim un Janssen-Cilag International N.V. vēstule veselības aprūpes speciālistam "Diabētiskās ketoacidozes risks SGLT-2 inhibitoru lietošanas laikā".

Publicētā vēstule veselības aprūpes speciālistiem ir pieejama ZVA mājaslapas sadaļās "Jaunumi" un "Pakalpojumi" > "Cilvēkiem paredzēto zāļu lietošanas drošums" > "Vēstules veselības aprūpes speciālistiem", šeit>>>

  __________________________________________________________________________________________________

 

 Cien.kolēģi!

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūras mājaslapā 16. jūnijā ir publicēta Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Transdermāls fentanila plāksteris: atgādinājums par iespējamu dzīvību apdraudošu kaitējumu, nejauši saskaroties ar transdermālu fentanila zāļu formu (plāksteri)".
Pilna informācija ir pieejama šeit >>>

Zāļu valsts aģentūra

 ______ _____________________________________________________________________________________________ 

Balstoties uz Eiropas zāļu aģentūras ieteikumiem, ieviesti būtiski ierobežojumi diklofenaku saturošu sistēmiskas darbības zāļu lietošanā.

Vairāk informācijas šeit>>
Zāļu valsts aģentūra