Küpsiste poliitika

Evisit OÜ
Reģ.Nr.: 16421896
Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418


KÜPSISTE POLIITIKA

Käesolev poliitika (edaspidi - dokument) kirjeldab küpsiste kasutamist osaühingus Evisit, registrikood 16421896, juriidiline aadress Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418 (edaspidi - vastutav töötleja), veebileht www.evisit.ee (edaspidi - veebileht), täpsustab küpsiste kasutamise eesmärke, samuti kasutajate õigust muuta ja valida küpsiste kasutamist vastavalt oma vajadustele.

Mis on küpsised?
Küpsised on väikesed tekstifailid, mida veebibrauser (nt Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, .c jne) salvestab kasutaja terminaliseadmesse (arvuti, mobiiltelefon, tahvelarvuti), kui kasutaja külastab veebilehte brauseri tuvastamiseks või brauseris teabe või seadete salvestamiseks. Seega omandab veebileht küpsiste abil võimaluse salvestada kasutaja individuaalseid seadeid, teda ära tunda ja vastavalt reageerida, eesmärgiga parandada veebisaidi kasutuskogemust. Kasutaja võib küpsiste kasutamise keelata või piirata, kuid ilma küpsisteta ei ole võimalik kõiki veebilehtede funktsioone täielikult kasutada. Sõltuvalt täidetavatest funktsioonidest ja kasutusotstarbest kasutab vastutav töötleja kohustuslikke, funktsionaalseid, analüütilisi ja sihtimispõhiseid (reklaami)küpsiseid.

Kohustuslikud küpsised
Need küpsised on vajalikud selleks, et kasutaja saaks veebilehte vabalt külastada ja sirvida ning kasutada selle pakutavaid võimalusi, sealhulgas saada teavet teenuste kohta ja neid osta. Need küpsised tuvastavad kasutaja seadme, kuid ei avalda kasutaja identiteeti ega kogu ega kogu teavet. Ilma nende küpsisteta ei saa veebileht korralikult toimida, näiteks selleks, et anda kasutajale vajalikku teavet, teenuse rakendust. Need küpsised salvestatakse kasutaja seadmesse kuni veebibrauseri sulgemiseni.

Funktsionaalsed küpsised
Funktsionaalsete küpsistega jätab veebileht meelde kasutaja valitud seaded ja tehtud valikud, et kasutajal oleks lihtsam veebilehte kasutada. Need küpsised salvestatakse kasutaja seadmesse jäädavalt.

Analüütilised küpsised
Analüütilised küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, tuvastavad kõige sagedamini külastatavad jaotised, sealhulgas sisu, mille kasutaja veebisaidi sirvimisel valib. Teavet kasutatakse analüüsi eesmärgil, et teada saada, mis huvitab saidi kasutajaid ja võib parandada saidi funktsionaalsust, muutes selle kasutamise mugavamaks. Analüütilised küpsised tuvastavad ainult kasutaja seadme, kuid ei avalda kasutaja identiteeti. Mõnel juhul haldavad mõnda analüütilist küpsist andmetöötlejad (operaatorid), näiteks Google Adwords, veebisaidi omaniku nimel vastavalt selle juhistele ja ainult vastavalt nimetatud eesmärkidele.

Siht-(reklaami)küpsised
Sihtküpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks kasutaja külastatud veebilehtede kohta ja vastutava töötleja teenuste pakkumiseks konkreetsele kasutajale või konkreetsele kasutajale erilist huvi pakkuvate teenuste pakkumiseks või konkreetse kasutaja näidatud huvile vastavate pakkumiste käsitlemiseks. Tavaliselt paigutavad need küpsised kolmandad osapooled, näiteks Google Adwords, veebisaidi omaniku loal määratud eesmärkidel. Sihtküpsised salvestatakse püsivalt kasutaja lõppseadmesse.

Millistel eesmärkidel vastutav töötleja küpsiseid kasutab
Vastutav töötleja võib veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks kasutada küpsiseid:

  • tagamaks objekti funktsionaalsuse;
  • kohandamaks veebilehe funktsionaalsust vastavalt kasutaja kasutusharjumustele - sealhulgas keelele, otsingutaotlustele, varem vaadatud sisule;
  • saamaks statistilisi andmeid lehe külastajate voo kohta - külastajate arv, lehel veedetud aeg jne.
  • kasutaja autentimiseks;
  • juhul, kui kasutaja on vastutava töötleja teenuste klient, kuvamaks kasutaja vajadustele kohandatud teenuseid ning pakkumaks muud sisu ja pakkumisi, mille vastutav töötleja on veebilehe külastamiseks loonud või levitanud.

Kui kaua küpsiseid säilitatakse?
Kui ei ole märgitud teisiti, säilitatakse küpsiseid seni, kuni tehakse toiming, mille jaoks need koguti, ja seejärel kustutatakse. Küpsiste andmeid ei edastata töötlemiseks väljaspool Euroopa Liitu ja EMP-d.

Küpsiste kinnitamine ja keelamine
Veebilehte külastades kuvatakse kasutajale aken teatega, et küpsiseid kasutatakse veebilehel. Kui kasutajad nõustuvad küpsiste vastuvõtmisega, klõpsates nuppu "Jätka", on küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks kasutaja nõusolek ja nad kinnitavad, et nad on lugenud teavet küpsiste kohta, nende kasutamise eesmärkide kohta, juhtudel, kui teave edastatakse kolmandale osapoolele. Kui kasutaja sõlmib lepingu veebilehe kaudu , on küpsiste töötlemine vajalik kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et vastutav töötleja saaks täita oma juriidilist kohustust või järgida õigustatud huve. Mis tahes veebibrauseri turvaseadetes saate küpsiseid piirata ja kustutada. Siiski tuleb arvestada, et kohustuslike ja funktsionaalsete küpsiste kasutamisest ei saa loobuda, sest ilma nendeta ei ole võimalik tagada veebilehe ja veebilehe täielikku kasutamist.

Kontaktid
Kui kasutajal on küsimus küpsiste kasutamise kohta, võib ta pöörduda vastutava töötleja poole: Evisit OÜ, registrikood 16421896, juriidiline aadress Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418, e-post: [email protected].