header

 

 

Cienījamie Latvijas Internistu biedrības pašreizējie un topošie biedri!

Vēlamies informēt, ka no 2017. gada 1. janvāra LIB iekasē biedru naudu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Turpmāk, lai samaksātu biedru naudu, lūdzam rīkoties atbilstīgi norādēm biedrības mājaslapas sadaļā Maksājumi”.

____________________________________________________________________________________________

 

Informējam, ka Sestdien, 22. aprīlī, Rīgas Stradiņa universitātes aulā notiks 2. Latvijas reto slimību konference, kuras mērķis ir gan esošajiem, gan topošajiem speciālistiem sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par retajām slimībām, to diagnostikas un ārstēšanas iespējām.

 

Konferencē lekcijas veidā tiks sniegts ieskats par miokardītu un iekaisīgām kardiomiopātijām, prezentēti Fābri slimības un Idiopātiskas plaušu fibrozes diagnostikas algoritmi, kā arī apskatīti vairāku reto slimību klīniskie gadījumi – Pompes slimība, plaušu hipertensija, hereditāra angioedēma, androgēnu rezistences sindroms. Konferences programma, saskaņā ar Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes lēmumu, atbilst 3.7 tālākizglītības punktiem.

 

Uzzināt vairāk par konferenci, kā arī reģistrēties apmeklējumam var mājas lapā: http://www.rssa.lv/reto-slimibu-konferences/

 

 

____________________________________________________________________________________________

   

Kursu cikls "Aktualitātes internajā medicīnā"

Tiešā saite uz elektronisko pieteikuma veidlapu: https://formas.rsu.lv/v3/forma/30760320

TIF Kursu daļa: tālrunis 67409216; 67409209, e-pasts: kursi@rsu.lv

Programmā:

____________________________________________________________________________________________

Aicinu Jūs apmeklēt internās medicīnas kursus McMaster International Review Course in Internal Medicine (MIRCIM), kas norisināsies 2017. gada 12.-13. maijā Krakovā, Polijā. Zemāk ir Polijas Internās Medicīnas Sabiedrības viceprezidenta Piotr Gajewski ielūgums un pasākuma preliminārā programma.

MIRCIM ielūgums>>>
Pasākuma programma>>>
Informācija par materiāliem>>>

Reģistrācija>>>

Ar cieņu,
Aivars Lejnieks
Latvijas Internistu biedrības prezidents

 

____________________________________________________________________________________________

Līdz gada beigām lūgums izmantot banku pakalpojumus, lai savlaicīgi nomaksātu biedru naudu. No 2017.gada 1.janvāra biedru naudas apmaksa veicama caur savu evisit.lv profilu.

Rekvizīti:
Latvijas Internistu biedrība
Rīga, Hipokrāta iela 2; Reģ. Nr. 40008018142
SEB banka, kods UNLALV2X;
Konts: LV 55UNLA0002700700005

____________________________________________________________________________________________ 

Latvijas Internistu biedrība informē, ka 2016.gada 3.maijā noslēgts sadarbības līgums par Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Internistu biedrības sadarbību simulētas klīniskas vides un klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas pilnveidi un attīstību internās medicīnas jomā, tajā skaitā, ar specializācijām – nefroloģijā, gastroenteroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, endokrinoloģijā, gerontoloģijā, reimatoloģijā, hematoloģijā un onkoloģijā.


Puses vienojas ilgtermiņā paplašināt, nostiprināt un pastāvīgi uzturēt uz savstarpēju ieinteresētību balstītu sadarbību klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas un simulētas klīniskas vides pilnveidē, un attīstīt internās medicīnas jomu pārstāvju kompetences tālākizglītības līmenī, regulāri apzinot jomai aktuālos sadarbības virzienus un iespējas, un realizējot sadarbību konkrētākās aktivitātēs.

 

____________________________________________________________________________________________

Cien. Kolēģi,

Informējam, ka 2015. gada 9. jūlijā, Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā ir publicēta ZVA saskaņota AstraZeneca AB, Boehringer-Ingelheim un Janssen-Cilag International N.V. vēstule veselības aprūpes speciālistam "Diabētiskās ketoacidozes risks SGLT-2 inhibitoru lietošanas laikā".

Publicētā vēstule veselības aprūpes speciālistiem ir pieejama ZVA mājaslapas sadaļās "Jaunumi" un "Pakalpojumi" > "Cilvēkiem paredzēto zāļu lietošanas drošums" > "Vēstules veselības aprūpes speciālistiem", šeit>>>

____________________________________________________________________________________________

 

 Cien.kolēģi!

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūras mājaslapā 16. jūnijā ir publicēta Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Transdermāls fentanila plāksteris: atgādinājums par iespējamu dzīvību apdraudošu kaitējumu, nejauši saskaroties ar transdermālu fentanila zāļu formu (plāksteri)".
Pilna informācija ir pieejama šeit >>>

Zāļu valsts aģentūra

____________________________________________________________________________________________ 

Balstoties uz Eiropas zāļu aģentūras ieteikumiem, ieviesti būtiski ierobežojumi diklofenaku saturošu sistēmiskas darbības zāļu lietošanā.

Vairāk informācijas šeit>>
Zāļu valsts aģentūra