header

 

 

Cienījamie Latvijas Internistu biedrības pašreizējie un topošie biedri!

Vēlamies informēt, ka no 2017. gada 1. janvāra LIB iekasē biedru naudu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Turpmāk, lai samaksātu biedru naudu, lūdzam rīkoties atbilstīgi norādēm biedrības mājaslapas sadaļā Maksājumi”.

____________________________________________________________________________________________

01.07.2019.

Cienījamie kolēģi,

Informējam, ka 2019. gada 27. jūnijā Zāļu valsts aģentūras (ZVA) tīmekļa vietnē ir publicēta Zāļu valsts aģentūrā saskaņota Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luksemburga vēstule veselības aprūpes speciālistam "ADENURIC (febuksostats): palielināts kardiovaskulāras nāves un visu cēloņu mirstības risks pacientiem, kas ārstēti ar febuksostatu CARES pētījumā"

Saite uz publicēto vēstuli: https://www.zva.gov.lv/lv/jaunumi-un-publikacijas/jaunumi/vestule-veselibas-aprupes-specialistam-adenuric-febuksostats-palielinats-kardiovaskularas-naves-un

____________________________________________________________________________________________

20.05.2019.

Cienījamie kolēģi,

Apiksabāna (Eliquis), dabigatrāna eteksilāta (Pradaxa), edoksabāna (Lixiana/Roteas) un rivaroksabana (Xarelto) lietošana nav ieteicama pacientiem ar antifosfolipīdu sindromu saistībā ar iespējamu atkārtotu trombotisku notikumu riska paaugstināšanos.

Lasīt vairāk>>>

____________________________________________________________________________________________

Labdien cien. kolēģi!

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Izglītības daļa aicina apmeklēt vienas dienas profesionālās pilnveides kursus ,,AKTUALITĀTES INTERNAJĀ MEDICĪNĀ”.

Norises laiks: 2019. gada 10. aprīlis, no plkst. 11:30 līdz 18:00.
Norises vieta: stacionārs ,,GAIĻEZERS” (ieeja pa centrālām durvīm), Mazā konferenču zāle (2.stāvs).

Pasākuma programmu skatīt šeit>>

Plašāka informācija un pieteikšanās Aslimnīcas mājaslapā: https://www.aslimnica.lv/lv/saturs/profesionalas-pilnveides-kursi

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Izglītības daļas vadītāju D. Munču, tālr.: 67303110, e-pasta adrese: dace.munca@aslimnica.lv

Ar cieņu,
Latvijas Internistu biedrība

____________________________________________________________________________________________

Cienījamie kolēģi,

Biedrība “Latvijas Ārstu biedrība” informē, ka 2018.gada 18.oktobrī sasauktā biedru sapulce nebija lemttiesīga, t.i., biedru sapulcei nebija tiesību pieņemt lēmumus. Ievērojot minēto, biedrības valde informē, ka Biedrības “Latvijas Ārstu biedrība” biedru pilnsapulce ar tādu pašu darba kārtību notiks 2018. gada 21.novembrī Rīgas Stradiņa universitātē, Lielajā aulā, Rīgā, Dzirciema ielā 16.
Sākums plkst. 16:00; reģistrācija no plkst. 15:00

Dienas kārtībā ir Latvijas Ārstu biedrības komisiju sastāvu pārvēlēšanas(Sertifikācijas padomes, Ētikas komisijas, Izglītības komisijas, Revīzijas komisijas, Aroda tiesas, LĀB valdes, viceprezidentu un prezidenta vēlēšanas). Lūdzam Jūs pārdomāt un izvirzīt savus Kandidātus ievēlēšanai LĀB pārvaldes un profesionālajās institūcijās. Kandidātus var pieteikt, iesniedzot iesniegumu LĀB sekretariātā, Skolas ielā 3, Rīgā, vai iesūtot e-pastā lab@arstubiedriba.lv.

Paldies visiem, kas to jau izdarījuši!

Ar cieņu,
Latvijas Ārstu biedrība

 ____________________________________________________________________________________________

RAKUS klīnikas “Gaiļezers”
Internās medicīnas rezidenta
Helmuta Bināna

Atskaite

Šogad janvāri man bija iespēja piedalīties EFIM (European Federation of Internal Medicine) organizētajā Internistu ziemas skolā, kas norisinājās Levi, Somijā. EFIM rīkotajā Internistu ziemas skolā piedalījās 47 internās medicīnas rezidenti no 23 valstīm ar mērķi iegūt jaunas zināšanas. Apmācības ilga vienu nedēļu, kuru laikā varēja iegūt ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas no Eiropā vadošajiem speciālistiem.

Kopumā tika noklausītas 15 teorētiskas lekcijas par dažādām internās medicīnas disciplīnām. Praktisko iemaņu un klīniskās domāšanas attīstīšanai bija organizēti 4 semināri, kuros ietilpa - abdominālās ultrasonogrāfijas pamatu apguve, eletrokardiogrāfijas analīze, kā arī šobrīd aizvien lielāku popularitāti iemantojušais “Choosing Wisely” koncepts.

“Choosing Wisely” koncepts māca jaunos speciālistus gan kā samazināt nelietderīgu izmeklējumu un procedūru veikšanu pacietiem, gan spēju pamatot savas terapijas izvēli. Viena no “Choosing Wisely” rekomendācijām ir samazināt nepamatotu antibiotiku lietošanu, lai mazinātu rezistences attīstību.

Klīniskā redzes lauka paplašināšanai, katras valsts dalībnieks bija sagatavojis klīniskā gadījuma prezentāciju. Manuprāt, šāda klīnisko gadījumu apskate ir unikāla iespēja ne tikai mācīties, bet arī parādīt to, ka ikdienā nākas saskarties ar grāmatās aprakstītām, šķietami retām saslimšanām.

Šo dienu laikā, paralēli intensīvam lekciju, semināru un klīnisko gadījumu apguves kursam, veidojās ne tikai profesionālas, bet arī draudzīgas attiecības ar kolēģiem no dažādām Eiropas valstīm. Jaundibinātie kontakti profesionālajā jomā nākotnē var palīdzēt sarežģītu klīnisku gadījumu risināšanā, lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus pacientu aprūpē.

Izsaku pateicību par sniegto atbalstu un doto unikālo iespēju apmeklēt EFIM Internistu ziemas skolu, Prof. Aivaram Lejniekam, Latvijas Internistu biedrībai un Dr. Ievai Ružai.

 

____________________________________________________________________________________________

Cienījamie kolēģi,

Latvijas Internistu biedrība aicina uz starptautisku zinātnisko konferenci "International Internal Medicine Training Meetings", sadarbībā ar Turcijas Internistu asociāciju, kas notiks Rīgā, Latvijā, viesnīcā "Park Inn by Radisson Valdemāra" 2018. gada 13.-15. aprīlī. Konferences tēmas: cukura diabēts, hipertensija, reimatoloģija internajā medicīnā. Konference notiks angļu valodā, Latvijas dalībniekiem dalība bez maksas, bet ierobežoto vietu dēļ (50-60 dalībnieki no Latvijas) priekšroka būtu jaunākiem ārstiem un tiem, kas agrāk pieteikušies.

Sīkāka informācija, ieskaitot pagaidu programmu, - http://tihudmeetings.org/Riga2018/default.asp un http://tihudmeetings.org/Riga2018/bilimsel_program.asp
Uz tikšanos!

____________________________________________________________________________________________

Dažas dienas, lai pateiktu paldies!

Cienījamais šīs vēstules lasītāj!
Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), ko pirms 70 gadiem dibināja svešumā aizbraukušie latviešu ārsti, savā jubilejas gadā vēlas atcerēties visus tos cilvēkus un organizācijas plašajā pasaulē, kas snieguši atbalstu medicīnas izglītībai un attīstībai. Latvijas 100 gadi un Latvijas medicīna bez viņu atbalsta būtu savādāki. Laikam jau nav daudz tādu cilvēku, kas nezinātu Kristapa Keggi vārdu vai brāļu Bertrama un Kristapa Zariņu vārdu. Tomēr ir tik daudzi, kuru vārdi ir zināmi tikai nedaudziem.

Atminieties un rakstiet mums par tiem cilvēkiem, kas palīdzējuši Jums ceļā uz medicīnisko izglītību jebkādā veidā – gan apmācībā, gan arī dodot naktsmājas vai kā citādi Jūs atbalstot.
Lūdzam minēt cilvēka vārdu un uzvārdu, aprakstiet palīdzības būtību un laiku, kad to saņēmāt, kā arī, ja iespējams, atsūtiet kādu foto par šo cilvēku.
Personu skaits, kuras vēlaties nosaukt, nav ierobežots.

• Ja Jūs pats esat sniedzis atbalstu, lūdzu, nekautrējieties, rakstiet mums.
• Ja Jūs zināt kādu, kas atbalstu ir sniedzis, rakstiet!
• Ja atbalstu sniegusi organizācija vai fonds, arī to lūgums minēt!
• Ja atbalsta saņēmējs ir organizācija vai iestāde, tad arī Jūsu vēstuli gaidām.

LĀZA savā jubilejas sarīkojumā, kas notiks Rīgā 20.septembrī, vēlas pateikties visiem, par kuriem Jūs būsiet mums atrakstījuši. Labo cilvēku vārdi paliks ierakstīti LĀZA vēstures grāmatā.
Neaizmirsīsim tos, kas mums darījuši labu!

 

Aprakstus sūtiet uz e-pastu laza@lazariga.lv ar tēmas norādi ATBALSTS.
Neatlieciet šo svētīgo darbu un atrakstiet līdz 2017. gada 1. septembrim!
Paldies tiem, kas savus atbalstītājus jau nosaukuši!

Kamena Kaidaka
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
+371 29121922
www.lazariga.lv

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Latvijas Internistu biedrība informē, ka 2016.gada 3.maijā noslēgts sadarbības līgums par Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Internistu biedrības sadarbību simulētas klīniskas vides un klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas pilnveidi un attīstību internās medicīnas jomā, tajā skaitā, ar specializācijām – nefroloģijā, gastroenteroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, endokrinoloģijā, gerontoloģijā, reimatoloģijā, hematoloģijā un onkoloģijā.


Puses vienojas ilgtermiņā paplašināt, nostiprināt un pastāvīgi uzturēt uz savstarpēju ieinteresētību balstītu sadarbību klīnisko prasmju apguves un objektīvas zināšanu/prasmju novērtēšanas un simulētas klīniskas vides pilnveidē, un attīstīt internās medicīnas jomu pārstāvju kompetences tālākizglītības līmenī, regulāri apzinot jomai aktuālos sadarbības virzienus un iespējas, un realizējot sadarbību konkrētākās aktivitātēs.

 

____________________________________________________________________________________________

Cien. Kolēģi,

Informējam, ka 2015. gada 9. jūlijā, Zāļu valsts aģentūras (ZVA) mājaslapā ir publicēta ZVA saskaņota AstraZeneca AB, Boehringer-Ingelheim un Janssen-Cilag International N.V. vēstule veselības aprūpes speciālistam "Diabētiskās ketoacidozes risks SGLT-2 inhibitoru lietošanas laikā".

Publicētā vēstule veselības aprūpes speciālistiem ir pieejama ZVA mājaslapas sadaļās "Jaunumi" un "Pakalpojumi" > "Cilvēkiem paredzēto zāļu lietošanas drošums" > "Vēstules veselības aprūpes speciālistiem", šeit>>>

____________________________________________________________________________________________

 

 Cien.kolēģi!

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūras mājaslapā 16. jūnijā ir publicēta Vēstule veselības aprūpes speciālistam "Transdermāls fentanila plāksteris: atgādinājums par iespējamu dzīvību apdraudošu kaitējumu, nejauši saskaroties ar transdermālu fentanila zāļu formu (plāksteri)".
Pilna informācija ir pieejama šeit >>>

Zāļu valsts aģentūra

____________________________________________________________________________________________ 

Balstoties uz Eiropas zāļu aģentūras ieteikumiem, ieviesti būtiski ierobežojumi diklofenaku saturošu sistēmiskas darbības zāļu lietošanā.

Vairāk informācijas šeit>>
Zāļu valsts aģentūra