header

____________________________________________________________________________________________

 

 In memoriam. Jānis Raibarts (17.09.1939. - 03.01.2021.)

 2021. gads iesākās ar sēru vēsti daudziem. 3. janvārī mūžībā devās ārsts  internists, ilggadīgs un cienījams pasniedzējs un pedagogs, RSU Emeritus  profesors, Latvijas Ārstu biedrības goda biedrs, Latvijas internistu biedrības goda  biedrs, profesora Ilmāra Lazovska balvas saņēmējs un mūsu bijušais  kolēģis.

Pēc Rīgas Medicīnas institūta absolvēšanas 1964. gadā, pirmos trīs gadus jaunais ārsts Jānis Raibarts nostrādāja Daugavpilī, tad atgriezās Rīgā, strādāja poliklīnikā, vēlāk 1. slimnīcā, paralēli sāka studijas ordinatūrā un pēc tam aspirantūrā. Būdams docents, Jānis Raibarts 1973. gadā pievērsās pedagoga darbam Rīgas Stradiņa universitātē vadot praktiskās nodarbības un lekcijas iekšķīgās slimībās Medicīnas fakultātes 5. un 6. studiju gada medicīnas studentiem. Jānis Raibarts tika ievēlēts RSU asociētā profesora amatā. Kopā ar olimpiādes “Zelta stetoskops” dibinātāju profesoru Jūliju Anšeleviču un kolēģiem organizēja ikgadējo terapijas olimpiādi MF studentiem.

Profesoru Raibartu atcerēsies visi viņa studenti. Viņš bija zinošs, prasīgs un stingrs pedagogs, kurš necieta melus, paviršu attieksmi pret studijām, pret ārsta izskatu un stāju. Vairākas ārstu paaudzes guvušas lieliskas zināšanas, mācījušās uzmanīgu un godīgu attieksmi pret pacientiem un kolēģiem. Katru gadu bijušie studenti septembrī ciemojās profesora mājās. Profesors bija ļoti gandarīts redzot studentu izaugsmi un viņu panākumus.

2014. gadā profesors pārtrauca aktīvās darba gaitas RSU, bet aktīvi piedalījās konferencēs un Asociāciju sēdēs, turpināja lasīt lekcijas Latvijas internistiem gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Profesors nepārtrauca interesēties par sasniegumiem medicīnā, par kolēģu darbu un viņu grūtībām darbā, bija priecīgs palīdzēt ar savu padomu un pieredzi.

Pieminot profesora talantus un hobijus, jāpiemin fotografēšana. Fotografēti tika pasākumi un olimpiādes, kā arī ceļojumi no kuriem un bildes tika arī ceļabiedriem. Un, protams, jāpiemin profesora vaļasprieks - makšķerēšana. Ar savu lomu profesors dāsni dalījās ar līdzcilvēkiem un kolēģiem. Daudz interesantu un patīkamu atmiņu ir daudziem profesora līdzgaitniekiem.

Profesors Jānis Raibarts bija savas Augstskolas un Latvijas patriots, mīlēja savu zemi un latviešu valodu.

Jānis Raibarts paliek Latvijas Internistu biedrības goda biedrs.

Izsakām dziļu līdzjūtību profesora Jāņa Raibarta ģimenei, tuviniekiem, draugiem, bijušajiem studentiem un ārstu saimei.

Pieminot profesoru Jāni Raibartu
Latvijas Internistu biedrības biedri, kolēģi un draugi