header

Par mums

Pediatrija nav tikai un vienīgi bērnu slimību ārstēšana, – tā ir zinātne par veselīgu bērna augšanu un attīstību, tā ietver sevī mācību par veselīgu dzīves veidu un veselīgiem apstākļiem ģimenē – pasargāšanu no bērnu slimībām un traumām – prevenciju, vakcināciju, infekcijas slimību agrīnu pazīšanu un ārstēšanu, slimību izplatības aizkavēšanu un apturēšanu – profilaksi, slimo bērnu atveseļošanu, rehabilitāciju, integrēšanu sabiedrībā un vidē.

Latvijas Pediatru asociācija (LPA) šobrīd apvieno ap 800 pediatru un vēl lielāku skaitu bērnu veselības aprūpes personālu visā Latvijā!

LPA atbalsta pediatru darbību – gan rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, gan sadarbojoties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un pasaulē. LPA uztur un uzrauga pediatru kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.

Latvijas Pediatru asociācijas valde

Prof. Ilze Grope – LPA prezidente
Prof. Dace Gardovska – Valdes locekle
Prof. Jana Pavāre – Valdes locekle
Prof. Iveta Dzīvīte-Krišāne – Valdes locekle
Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde – Valdes locekle
Prof. Inguna Ebela – Valdes locekle
Doc. Gunita Laizāne – Valdes locekle
Doc. Liene Smane – Valdes locekle
Doc. Reinis Balmaks – Valdes loceklis
Dr. Inga Ziemele – Valdes locekle

LPA sertifikācijas komisija

Dr. Margarita Krauča – komisijas vadītāja
Prof. Ingrīda Rumba-Rozenfelde – komisijas vadītājas vietniece
Prof. Dace Gardovska – komisijas locekle
Prof. Jana Pavāre – komisijas locekle
Dr. Zane Dāvidsone – komisijas sekretāre

Kontakti

LPA prezidente: Ilze Grope [email protected], tālr.:22044138
LPA sadarbība: Poļina Popeiko [email protected], tālr.:22044138
Sertifikācija/resertifikācija: Sanita Roģe, Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, D korpuss, 201.
kab. [email protected], tālr. nr. 26350332

Rekvizīti

"Latvijas Pediatru asociācija"
Reģistrācijas Nr.40008000808
Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Rīga, LV-1010
Banka: SEB banka
Bankas Kods: UNLALV2X
Konts: LV41UNLA0050024338286

Maksājumi

Lūdzam biedra naudas maksājumu veikšanai izmantot sadaļu "Maksājumi"