header

 

Dokumenti

 

ĀRSTNIECĪBAS LIKUMS
skatīt šeit ...

VALSTS UN PAŠVALDĪBU INSTITŪCIJU AMATPERSONU UN DARBINIEKU ATLĪDZĪBAS LIKUMS
skatīt šeit ...

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS LIKUMS
skatīt šeit ...

Ministru kabineta noteikumi Nr.461

NOTEIKUMI PAR PROFESIJU KLASIFIKATORU, PROFESIJAI ATBILSTOŠIEM PAMATUZDEVUMIEM UN KVALIFIKĀCIJAS PAMATPRASĪBĀM UN PROFESIJU KLASIFIKATORA LIETOŠANAS UN AKTUALIZĒŠANAS KĀRTĪBU (2. pielikums punkts 2.19. Biomedicīnas laboranta profesijas standarts)
skatīt šeit ...

Ministru kabineta noteikumi Nr.192

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONU REĢISTRA IZVEIDES, PAPILDINĀŠANAS UN UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA
skatīt šeit ...

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte
skatīt šeit ...

Ministru kabineta noteikumi Nr.943

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
skatīt šeit ...

Ministru kabineta noteikumi Nr.672

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU UN ĀRSTNIECĪBAS ATBALSTA PERSONU PROFESIONĀLO ZINĀŠANU PĀRBAUDES UN SERTIFIKĀCIJAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS
skatīt šeit ...

 

____________________________________________________________________________________

Ārstniecības personu reģistrs

 

2016. gada 1. jūnijā stājas spēkā noteikumi par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību.
Vairāk informācijas šeit>>>

 

 

 
____________________________________________________________________________________

 

Veselības inspekcijas faktiskā un juridiskā adrese ir:

Klijānu ielā 7,
Rīga, LV-1012
mājas lapas adrese spied šeit!

Apmeklētāju pieņemšanas laiki ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram

Pirmdienās 9.00 - 16.00
Otrdienās 9.00 - 16.00
Trešdienās 9.00 - 16.00
Ceturtdienās 9.00 - 16.00

Papildus informācijai: e-pasts: registri@vi.gov.lv

Ārstniecības iestāžu reģistrs: 67501589; e-pasts: edite.cudina@vi.gov.lv
Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs: 67387662 un 67602101; e-pasts: sanda.osemljaka@vi.gov.lv un aelita.jansone@vi.gov.lv