header

 

2020.gada 8.februārī plkst. 9.00-12.00 notiks
4. Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas sēde
Sēde notiks RSU Stomatoloģijas Institūta Kalveļa auditorijā Dzirciema ielā 20.

9.00-9.30 Reģistrācija
9.30-11.00 Zanda Bokvalde “Intraorālo zobu rtg uzņemšanas tehnika, indikācija un biežākās kļūdas”
11.00-11.30 dr.Ieva Henkuzena “Iekšķīgo slimību saistība ar mutes veselību”
11.30-12.00 Natālija Utkina “Dezinfektanti un antiseptiķi” no vācu kompānijas “Schuelke”.

Par dalību sēdē ārstniecības personām tiek piešķirt 3,5 TIP tālākizglītības punkti.
Dalība sēdē Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas biedriem EUR 5, pārējiem interesentiem EUR 10.

Dalība sēdē un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama AR EVISIT karti. Lai saņemtu TIP dalībnieks skenē savu karti gan sēdes sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana!

Vietu skaits ierobežots!

Obligāta pieteikšanās un dalības maksas veikšana Evisit pasākumu sadaļā Pasākumi>>

_________________________________________________________________________________________

Latvijas Zobārstniecības asistentu asociācija.

LZAA paveiktie un plānotie darbi.

2018.gada 4.decembris ir Latvijas Zobārstniecības asistentu asociācijas dibināšanas datums!

Esam 8 cilvēku komanda:

Gita Amtmane –asociācijas prezidente;
Jacinta Seimanova - asociācijas viceprezidente, pārvalda e-pastus un FB lapu;
Agnese Buša - vada sertifikācijas komisiju;
Eva Jasmane - sertifikācijas komisijas sekretāre un Latvijas Zobārstu asistentu asociācijas pārstāve, kas piedalās katrā sertifikācijas komisijas sēdē, ko rīko Latvijas Māsu asociācija;
Diāna Kronenberga- darbojas sertifikācijas komisijā;
Agnese Ševele, Lidija Vasiļjeva un Līga Irbe- darbojas ar organizatoriskiem jautājumiem.

9.martā noorganizētā asociācijas sēde.
9.martā noorganizējām 1.asociācijas sēdi- atsaucība pasākumam bija ļoti liela, paldies Jums par to! Paldies arī Stomatoloģijas Institūtam par atbalstu, kā arī sēdes lektoriem, kuri mūs izglītoja par jaunākajām tendencēm zobārstniecībā.

Vasarā paveiktie darbi.
Uzsākts darbs pie milzīgas reformas- apvienot vienā profesijā zobārstniecības māsas un zobārsta asistentus! Tas nozīmē:

  • jauns profesijas standarts;
  • grozījumi MK noteikumos;
  • grozījumi kompetences aprakstā;
  • jaunas izglītības programmas veidošana.

Lai šo īstenotu, tikāmies ar Veselības Ministriju darba grupās, lai iesniegtu grozījumus. Esam iesnieguši uz izskatīšanu priekšlikumus :

  • atteikties no sertifikācijas Zobārstniecības māsām;
  • šā brīža 150 Tālākizglītības punktus samazināt uz 100 tālākizglītības punktiem;
  • ieviest korekcijas tālākizglītības punktu sadalījumā.

Tālākizglītība.
Zobārsta Asistentiem būs nepieciešama papildus tālākizglītība, lai būtu vienlīdzīga izglītības kvalifikācija ar zobārstniecības māsām. Mēs centīsimies panākt, lai tas notiek kursu veidā.

1.šāds cikls, kuru uzņēmusies novadīt Dr.I.Henkuzena, ir ,,Medicīniskie riska faktori pacientu mutes veselības aprūpē”, šī cikla ietvaros būs lekcijas gada garumā.

Nākošā asociācijas sēde.
Asociācijas sēdes plānojam organizēt 3-4 reizes gadā, kurās centīsimies iekļaut jaunumus, dezinfekciju un sterilizāciju zobārstniecībā. Tuvākā sēde ir plānota š.g.16. novembrī, bet detalizētāka informācija sekos pēc 10. oktobra. Vēl tiek plānotas sēdes 2020.gada 8. februārī un 16. maijā.

Lūgums, par tēmām ko Jūs gribētu dzirdēt LZAA sēdēs, rakstīt uz mūsu e-pastu lzasistenti@gmail.com (LZasistenti@gmail.com) .Vēlamies organizēt darba grupas, lai kopā plānotu kādu no sēdēm!

E-Visit.
Sadarbībā ar E-visit, no jūnija esam sākuši apzināt mūsu profesiju pārstāvjus – ar iestāšanos biedrībā un biedru naudas maksājumiem.

Uz šo brīdi mums ir 70 biedri. Līdz ar to esam norēķinājušies ar E-Visit par nodrošinātajiem pakalpojumiem, ko E-visit uzņēmās veikt ar pēcapmaksu:

  • 9.marta sēdes dalībnieku reģistrēšanu;
  • maksājumu un reģistrēšanas programmas izveidi LZAA -kopā tie ir 650.-eur.

Tālākie izdevumi nesolās būt tik lieli, tomēr tas ir atkarīgs no telpu īres un lektoru honorāriem!

Par iestāšanos asociācijā sīkāks info :

https://www.evisit.eu/lv/organizations/payments/139/835

Biedru naudas apmērs ir 15.00 EUR gadā.

Cerot uz kopēju sadarbību, turpinām attīstīties!

 

 _________________________________________________________________________________________

2018. gada 20. Oktobrī notika Zobārstu Asistentu Asociācijas biedru pilnsapulce, kuras laikā notika Asociācijas Valdes pārvēlēšanas

Tika ievēlēta Valde sekojošā sastāvā:

Zobārstniecības Asistentu asociācijas prezidente:

Gita Amtmane t.29146371 gita.amtmane@gmail.com

Valdes locekļi :

Agnese Buša t.26190581 agnese.busa@implantologijasklinika.lv – kontaktpersona , pie kuras var interesēties par Sertifikācijas un Resertifikācijas jautājumiem.
Agnese Ševele
Lidija Vasiļjeva
Eva Jasmane
Diāna Kronenberga
Jacinta Seimanova
Līga Irbe

_________________________________________________________________________________________

Zobārstniecības Asistentu asociācija aicina visus zobārstu asistentus un zobu māsas veikt reģistrāciju evisit.lv un pieteikties jaunajai biedrības biedru kartei.


Lai pieteiktos kartei nepieciešams:

1) Reģistrēties www.evisit.lv
2) Doties uz saiti: https://www.evisit.eu/lv/membership_cards/add, norādīt nepieciešamo informāciju un augšupielādēt savu portretbildi.
3) Kartes priekšrocības:
- ērta reģistrācija LZHA un citos pasākumos;
- elektroniskie sertifikāti savā Evisit profilā;

Biedru kartes tiek izgatavotas vienu reizi mēnesī.
Ja kartes izgatavošanai nepieciešamo informāciju iesniegsiet līdz mēneša 25. datumam, tad saņemsiet karti pa pastu līdz nākamā mēneša 10.datumam.

_________________________________________________________________________________________

 

No 2018. gada 1. janvāra ir noteiktas jauns sadalījums tālākizglītības punktiem. Lai veiktu resertifikāciju, 5 gadu laikā  ir jāiegūst 150 TIP, no kuriem:

10 TIP - neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā
30 TIP - tēmās, saistītās ar mutes veselību un mutes slimību profilaksi
20 TIP - infekciju slimību kontrolē
70 TIP - stomatoloģiskajā terapijā un ķirurģijā
20 TIP - citās ar specialitāti vai vispārīgo medicīnu saistītajās tēmas