header

Klātienes kursi "Neatliekamās situācijas zobārsta praksē. Praktiskais kurss" 04.02.2023.

Aicinām apgūt praktisku pieredzi kursos "Neatliekamās situācijas zobārsta praksē. Praktiskais kurss".
Kursi paredzēti kolēģiem, kuri iepriekš apguvuši teorijas kursu.

Kursu norises laiks: 04.02.2023. plkst. 9.30

Kursu norises vieta: klātienē (Rīgā, Liepājas ielā 34, Zobārstniecības un estētikas mācību centrā. Pieejama bezmaksas stāvvieta.)

Kursus vada anesteziologs, reanimatologs Roberts Fūrmanis.

Par dalību kursos tiek piešķirti 8 TIP

Kursu programmā:

  • Ievads. Nepieciešamās kompetences neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai zobārstniecības praksē.
  • Dzīvībai bīstamās situācijas. Atpazīšana. Pacienta izvērtēšanas secība.
  • Pieaugušo pamata atdzīvināšanas algoritms.
  • Darbs ar ārējo automātisko defibrilatoru.
  • Pamata atdzīvināšanas algoritms pediatrijā.
  • Klīniskās simulācijas.

Klīniskās simulācijas tiks nodrošinātas, izmantojot Laerdal ALS simulāciju manekenus un simulāciju programmu iSumulate REALITI 360plus.

Uzmanību! Vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās šeit>>

_________________________________________________________________________________________

2022.gada 3. decembrī plkst. 08.30-16.00 notiks
2. Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas konference

Konference notiks 15. Starptautiskajā medicīnas izstādē “MedBaltica 2022” starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”
Ķīpsalas iela 8, Rīga
Konferenču zālē Nr.5

Konferences ieraksts dalībniekiem>>


_________________________________________________________________________________________

Par izmaiņām pārreģistrācijā Ārstniecības personu reģistrā zobārsta asistenta profesijā 

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas profesionālo zināšanu vai prasmju apguves vai pilnveides akadēmisko stundu apjomam, lai zobārsta asistenta profesijā veiktu pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tiek samazināts zobārsta asistenta profesijai pārreģistrācijai Ārstniecības personu reģistrā noteikto stundu skaits no 150 stundām uz 100 stundām (Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 20.punkts, kas stāsies spēkā 01.01.2022.[1]).

Skatīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/par-izmainam-parregistracija-arstniecibas-personu-registra-zobarsta-asistenta-profesija

_________________________________________________________________________________________

UZMANĪBU- Zobārstniecības māsām!!!

Ar šodienu 7.10.2020. stājas spēkā jaunie grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu".

Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Resertifikācija nav jākārto.!!!

Informācija par pārreģistrāciju un iesnieguma ar klāt pievienojamiem dokumentiem ir pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

Iesniegšanas kanāli:

  • nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
  • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
  • iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību [email protected] , izmantojot drošu elektronisko parakstu.

_________________________________________________________________________________________

Par iestāšanos asociācijā sīkāks info :

https://www.evisit.eu/lv/organizations/payments/139/835

Biedru naudas apmērs ir 15.00 EUR gadā. Gada atskaite sākās 1.janvārī!

Cerot uz kopēju sadarbību, turpinām attīstīties!

 _________________________________________________________________________________________

2018. gada 20. Oktobrī notika Zobārstu Asistentu Asociācijas biedru pilnsapulce, kuras laikā notika Asociācijas Valdes pārvēlēšanas

Tika ievēlēta Valde sekojošā sastāvā:

Zobārstniecības Asistentu asociācijas prezidente:

Gita Amtmane t.29146371 [email protected]

Valdes locekļi :

Agnese Buša t.26190581 [email protected]
Agnese Ševele
Lidija Vasiļjeva
Eva Jasmane
Diāna Kronenberga
Jacinta Seimanova
Līga Irbe

_________________________________________________________________________________________