header

2022.gada 3. decembrī plkst. 08.30-16.00 notiks
2. Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas konference

Konference notiks 15. Starptautiskajā medicīnas izstādē “MedBaltica 2022” starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”
Ķīpsalas iela 8, Rīga
Konferenču zālē Nr.5

8.30-09.30 Reģistrācija

9:30-10:30 Dr. Miks Lejnieks “Zobu implantācijas plānošana un ārstēšana”
10:30-11:10 Dr. Anastasija Strazdiņa – Ščerbakova “Diagnoze periodontīts - tā nozīme pacientam.”
11:10-12:10 Dr. Māris Gržibovskis ,,Ortodontijas ārstēšanas iespējas ar Invisalign kapēm”
12.10-13.10 Kafijas pauze
13:10-14:10 Dr. Sintija Miļuna “Trūkstošo zobu aizvietošanas iespējas īslaicīgam periodam”
14:10-15:10 Zanda Bokvalde ,,Koniskā stara datortomogrāfijas pielietošana zobārstniecībā”
15:10-16:00 Doc. Agita Melbārde Kemlere ”Infekciju kontroles prasības zobārstniecības kabinetā- mācības no COVID19 pandēmijas!”

Par dalību sēdē ārstniecības personām tiek piešķirt 8 TIP tālākizglītības punkti.

Dalība sēdē Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas biedriem EUR 15, pārējiem interesentiem EUR 20.( Ieejas biļete ir iekļauta.)

Dalība sēdē un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama AR EVISIT karti. Lai saņemtu TIP dalībnieks skenē savu karti konferences sākumā un beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana.
Skatīt informāciju par reģistrāciju klātienē>>

Vietu skaits ierobežots!

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Obligāta pieteikšanās un dalības maksas veikšana Evisit pasākumu sadaļā, līdz 01.12.2022., spiežot šeit>>


_________________________________________________________________________________________

Par izmaiņām pārreģistrācijā Ārstniecības personu reģistrā zobārsta asistenta profesijā 

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas profesionālo zināšanu vai prasmju apguves vai pilnveides akadēmisko stundu apjomam, lai zobārsta asistenta profesijā veiktu pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tiek samazināts zobārsta asistenta profesijai pārreģistrācijai Ārstniecības personu reģistrā noteikto stundu skaits no 150 stundām uz 100 stundām (Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 20.punkts, kas stāsies spēkā 01.01.2022.[1]).

Skatīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/par-izmainam-parregistracija-arstniecibas-personu-registra-zobarsta-asistenta-profesija

_________________________________________________________________________________________

UZMANĪBU- Zobārstniecības māsām!!!

Ar šodienu 7.10.2020. stājas spēkā jaunie grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu".

Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Resertifikācija nav jākārto.!!!

Vienlaikus informējam, ka normatīvie akti neparedz zobārstniecības asistenta sertifikāciju.
Veikt profesionālo darbību zobārsta asistenta profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētiem zobārsta asistentiem. ( 5 gadu laikā ir jāiegūst 150 TIP, lai varētu veikt pārreģistrāciju).

Informācija par pārreģistrāciju un iesnieguma ar klāt pievienojamiem dokumentiem ir pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

Iesniegšanas kanāli Covid-19 laikā:

  • nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
  • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
  • iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību [email protected] , izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Līdz šim Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām zobārstniecības māsām tiek piešķirtas tiesības praktizēt zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsas, kuras ir iesniegušas dokumentus resertifikācijai, lūdzu sazināties ar Agnesi Bušu caur e-pastu [email protected] vai pa tel.26190581 .
_________________________________________________________________________________________

Par iestāšanos asociācijā sīkāks info :

https://www.evisit.eu/lv/organizations/payments/139/835

Biedru naudas apmērs ir 15.00 EUR gadā. Gada atskaite sākās 1.jūnijā!

Cerot uz kopēju sadarbību, turpinām attīstīties!

 _________________________________________________________________________________________

2018. gada 20. Oktobrī notika Zobārstu Asistentu Asociācijas biedru pilnsapulce, kuras laikā notika Asociācijas Valdes pārvēlēšanas

Tika ievēlēta Valde sekojošā sastāvā:

Zobārstniecības Asistentu asociācijas prezidente:

Gita Amtmane t.29146371 [email protected]

Valdes locekļi :

Agnese Buša t.26190581 [email protected]
Agnese Ševele
Lidija Vasiļjeva
Eva Jasmane
Diāna Kronenberga
Jacinta Seimanova
Līga Irbe

_________________________________________________________________________________________

 

No 2018. gada 1. janvāra ir noteiktas jauns sadalījums tālākizglītības punktiem. Lai veiktu resertifikāciju, 5 gadu laikā  ir jāiegūst 150 TIP, no kuriem:

10 TIP - neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā
30 TIP - tēmās, saistītās ar mutes veselību un mutes slimību profilaksi
20 TIP - infekciju slimību kontrolē
70 TIP - stomatoloģiskajā terapijā un ķirurģijā
20 TIP - citās ar specialitāti vai vispārīgo medicīnu saistītajās tēmas