header

 

12. Latvijas Zobārstniecības Asistentu asociācijas sēde

Norises vieta: Tiešsaistē Evisit.lv
Norises datums: 2022. gada 18. jūnijā
Norises laiks: 10:00—13:30

Programma:

10:00—11:00 Inita Veidemane “Mutes, sejas un žokļu traumu pacientu aprūpe”.
11:00—12.00 Guntars Selga “Mutes gļotādas slimības un to izpausme mutes dobumā”.
12:00—13.30 Guntars Selga “Uzturs un tā ietekme uz mutes dobuma saslimšanām”.

Par dalību sēdē ārstniecības personām tiek piešķirti 6 TIP tālākizglītības punkti.

Dalība sēdē:

  • Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas biedriem BEZMAKSAS
  • Pārējiem interesentiem EUR 20,00

Būs pieejams arī sēdes ieraksts — piekļuve būs pieejama tiem, kuri būs pieteikušies un nepieciešamības gadījumā veikuši apmaksu.

Obligāta pieteikšanās līdz 17.06.2022. plkst. 17.00 Evisit pasākumu sadaļā>>


_________________________________________________________________________________________

Par izmaiņām pārreģistrācijā Ārstniecības personu reģistrā zobārsta asistenta profesijā 

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas profesionālo zināšanu vai prasmju apguves vai pilnveides akadēmisko stundu apjomam, lai zobārsta asistenta profesijā veiktu pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tiek samazināts zobārsta asistenta profesijai pārreģistrācijai Ārstniecības personu reģistrā noteikto stundu skaits no 150 stundām uz 100 stundām (Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 20.punkts, kas stāsies spēkā 01.01.2022.[1]).

Skatīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/par-izmainam-parregistracija-arstniecibas-personu-registra-zobarsta-asistenta-profesija

_________________________________________________________________________________________

UZMANĪBU- Zobārstniecības māsām!!!

Ar šodienu 7.10.2020. stājas spēkā jaunie grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu".

Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Resertifikācija nav jākārto.!!!

Vienlaikus informējam, ka normatīvie akti neparedz zobārstniecības asistenta sertifikāciju.
Veikt profesionālo darbību zobārsta asistenta profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētiem zobārsta asistentiem. ( 5 gadu laikā ir jāiegūst 150 TIP, lai varētu veikt pārreģistrāciju).

Informācija par pārreģistrāciju un iesnieguma ar klāt pievienojamiem dokumentiem ir pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

Iesniegšanas kanāli Covid-19 laikā:

  • nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
  • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
  • iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību vi@vi.gov.lv , izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Līdz šim Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrētām zobārstniecības māsām tiek piešķirtas tiesības praktizēt zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsas, kuras ir iesniegušas dokumentus resertifikācijai, lūdzu sazināties ar Agnesi Bušu caur e-pastu agnese.busa@implantologijasklinika.lv vai pa tel.26190581 .
_________________________________________________________________________________________

Par iestāšanos asociācijā sīkāks info :

https://www.evisit.eu/lv/organizations/payments/139/835

Biedru naudas apmērs ir 15.00 EUR gadā. Gada atskaite sākās 1.jūnijā!

Cerot uz kopēju sadarbību, turpinām attīstīties!

 _________________________________________________________________________________________

2018. gada 20. Oktobrī notika Zobārstu Asistentu Asociācijas biedru pilnsapulce, kuras laikā notika Asociācijas Valdes pārvēlēšanas

Tika ievēlēta Valde sekojošā sastāvā:

Zobārstniecības Asistentu asociācijas prezidente:

Gita Amtmane t.29146371 gita.amtmane@gmail.com

Valdes locekļi :

Agnese Buša t.26190581 agnese.busa@implantologijasklinika.lv
Agnese Ševele
Lidija Vasiļjeva
Eva Jasmane
Diāna Kronenberga
Jacinta Seimanova
Līga Irbe

_________________________________________________________________________________________

 

No 2018. gada 1. janvāra ir noteiktas jauns sadalījums tālākizglītības punktiem. Lai veiktu resertifikāciju, 5 gadu laikā  ir jāiegūst 150 TIP, no kuriem:

10 TIP - neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā
30 TIP - tēmās, saistītās ar mutes veselību un mutes slimību profilaksi
20 TIP - infekciju slimību kontrolē
70 TIP - stomatoloģiskajā terapijā un ķirurģijā
20 TIP - citās ar specialitāti vai vispārīgo medicīnu saistītajās tēmas