header

Cienījamie kolēģi!

Aicinām piedalīties “3. Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas konferencē”.

Norises vieta: 16. Starptautiskajā medicīnas izstādē “MedBaltica 2023” starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, Ķīpsalas iela 8, Rīga, Konferenču zālē Nr.5
Norises datums: 2023. gada 22. septembris
Norises laiks: 9:00 — 15:00

Programma:

9.00-10.00 Reģistrācija

10:00-11:00 Evija Ekure, sertificēta audiologopēde; audiologopēdu asociācijas vadītāja “Elpošanas caur muti un prāts”
11:00-12:00 Dr. Ieva Mauliņa “Biežāk izmantotās aparatūras ortodontijā"
12.00-13.00 Kafijas pauze
13:00-13:30 Natalija Utkina SIA ,,Interlux" produktu speciāliste "Dezinfekcijas līdzekļi"
13:30-14:00 Jānis Sējējs SIA ,,Remedine" pārstāvis "Zobārstniecības uzgaļu pārapstrāde. Dažādu metožu salīdzināšana"
14:00-15:00 Inga Buša VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, vispārējā aprūpes māsa; CSAN vadītāja “Instrumentu sterilizācijas procesa kontrole, iepakošanas metodes un sterilā materiāla derīguma termiņi”

Par dalību sēdē ārstniecības personām tiek piešķirti 6 TIP.

Dalība sēdē Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas biedriem EUR 20 (ar veiktu biedra naudas maksājumu par 2023. gadu), pārējiem interesentiem EUR 30. Iekļauta ieejas biļete izstādē.

Dalība sēdē un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama AR EVISIT reģistrācijas karti (der arī elektroniskā formātā, kas pieejama Evisit profilā).

Lai saņemtu TIP, dalībnieks skenē savu karti konferences sākumā un beigās zālē. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana.

Vietu skaits ierobežots!

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Obligāta pieteikšanās un dalības maksas veikšana Evisit pasākumu sadaļā, spiežot šeit>>

_________________________________________________________________________________________

2022.gada 3. decembrī plkst. 08.30-16.00 notiks
2. Latvijas Zobārstniecības Asistentu Asociācijas konference

Konference notiks 15. Starptautiskajā medicīnas izstādē “MedBaltica 2022” starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”
Ķīpsalas iela 8, Rīga
Konferenču zālē Nr.5

Konferences ieraksts dalībniekiem>>


_________________________________________________________________________________________

Par izmaiņām pārreģistrācijā Ārstniecības personu reģistrā zobārsta asistenta profesijā 

2022. gada 1. janvārī stājas spēkā izmaiņas profesionālo zināšanu vai prasmju apguves vai pilnveides akadēmisko stundu apjomam, lai zobārsta asistenta profesijā veiktu pārreģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Tiek samazināts zobārsta asistenta profesijai pārreģistrācijai Ārstniecības personu reģistrā noteikto stundu skaits no 150 stundām uz 100 stundām (Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 20.punkts, kas stāsies spēkā 01.01.2022.[1]).

Skatīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/par-izmainam-parregistracija-arstniecibas-personu-registra-zobarsta-asistenta-profesija

_________________________________________________________________________________________

UZMANĪBU- Zobārstniecības māsām!!!

Ar šodienu 7.10.2020. stājas spēkā jaunie grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu".

Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrācija ir aktuāla līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā.

Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām.
Resertifikācija nav jākārto.!!!

Informācija par pārreģistrāciju un iesnieguma ar klāt pievienojamiem dokumentiem ir pieejama Veselības inspekcijas mājaslapā https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-parregistracija

Iesniegšanas kanāli:

  • nosūtot dokumentu oriģinālus pa pastu;
  • izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu www.latvija.lv,
  • iesniedzot dokumentus ar e-pasta starpniecību [email protected] , izmantojot drošu elektronisko parakstu.

_________________________________________________________________________________________

Par iestāšanos asociācijā sīkāks info :

https://www.evisit.eu/lv/organizations/payments/139/835

Biedru naudas apmērs ir 15.00 EUR gadā. Gada atskaite sākās 1.janvārī!

Cerot uz kopēju sadarbību, turpinām attīstīties!

 _________________________________________________________________________________________

2018. gada 20. Oktobrī notika Zobārstu Asistentu Asociācijas biedru pilnsapulce, kuras laikā notika Asociācijas Valdes pārvēlēšanas

Tika ievēlēta Valde sekojošā sastāvā:

Zobārstniecības Asistentu asociācijas prezidente:

Gita Amtmane t.29146371 [email protected]

Valdes locekļi :

Agnese Buša t.26190581 [email protected]
Agnese Ševele
Lidija Vasiļjeva
Eva Jasmane
Diāna Kronenberga
Jacinta Seimanova
Līga Irbe

_________________________________________________________________________________________