header

 

_________________________________________________________________________________________________

Zobārsta asistentiem sertifikācija nav nepieciešama šo ārstniecības personu tiesības veikt profesionālo darbību apliecina reģistrācija ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. www.registri.vi.gov.lv

 Ārstniecības personu reģistrs