header

  

 

KONFERENCES 2017. MĀCĪBU GADĀ!

 

Tālmācības kurss! 

 

Sadarbojoties Turku(Somija), RSU (Latvija) un Kauņas(Lietuva) universitātēm, zobu higiēnistu programmas ietvaros tiks realizēta e- studiju programma "Current Best Practices in Oral Health". Tā ir tālmacības programma, kas tiek realizēta Turku universitātē bāzētajā Optima mācību platformā. Beidzot šo kursu tiek piešķirti 5 ECTS,kas tiks pielīdzināti TIP un ir iekļauti pēcdiploma apmacībā. Tie ,kas ņēma dalību iepriekšējā mācību gadā piedalīties nevar. Pieteikties līdz 20. novembrim 2017. gadam, rakstot uz e-pastu ievaapine4@inbox.lv, nosaucot savu vārdu, uzvārdu , e-pasta adresi un telefonu.

Lai piedalītos Jums ir:

  1. Nepieciešamas Angļu valodas zināšanas,
  2. Nepieciešams dators,
  3. Nepieciešama pieeja internetam,
  4. Nepieciešams laiks un pacietība.

Kurss sāksies 2018. gada sākumā un tas sastāv no trīs daļām, lai pabeigtu ir jānokārto visas trīs daļas.Kurss norit vairāku mēnešu garumā. Kursa ietvaros Jūs klausieties lekcijas sev izdevīgā laikā un lasiet literatūru. Pēc tam katrai daļai ir doti uzdevumi, kas jāizpilda. Jums kā diplomētiem Zobu higiēnistiem,tā būs iespēja paplašināt zināšanas profilaksē un angļu valodā,kā arī komunicēt ar Zobu higiēnistu studentiem no Turku Universitātes un Kauņas Universitātes.