header

Zobu higiēnists ir veselības aprūpes speciālists, kurš beidz atzītu zobu higiēnistu skolu.
Ar klīnisku pakalpojumu, izglītojoša darba un konsultatīvas plānošanas palīdzību viņš cenšas novērst mutes saslimšanas (zobu un ap zobu esošo audu bojājumus). Zobu higiēnists nodrošina esošo slimību ārstēšanu un palīdz cilvēkam saglabāt optimālu mutes veselību. Viņa galvenais uzdevums ir vispārējas veselības veicināšana ar mutes slimību profilakses palīdzību.

Zobu higiēnistu profesijas standarts

2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 21.§) tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību". Zobu higiēnista profesijas standarts iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.37.apakšnodaļā.

Ar 2007.g. rudeni Rīgas Stradiņa Universitātes Stomatoloģijas fakultātē tiek uzņemti reflektanti 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības Zobu higiēnista studiju programmā, pilna laika 2 gadu klātienes studijām.

Uzņemšanai studiju programmā nepieciešama iepriekš iegūta vidējā speciālā izglītība (zobārsta asistents, zobārstniecības māsa, māsa, zobu tehniķis, feldšeris)

Pilna informācija Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) mājaslapā: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - Zobu higiēnists

 

Kā kļūt par LZHA biedru?

Lai iestātos Biedrībā, ir jāiesniedz:

  1. Diploma kopija, 
  2. Ārstniecības personu reģistra kopija, 
  3. Iesniegums valdes priekšsēdētājai (pielikumā, spiežot šeit>>>), 
  4. Kvīts par iestāšanās maksas 15 EUR nomaksu u LZHA kontu https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/140/841
    (Dokumentus var iesūtīt elektroniski uz sekretare@zobuhigienisti.lv tuvākajā konferencē iesniedzot parakstītu iesnieguma oriģinālu). 
  5. Jāreģistrējas portālā www.evisit.lv (sertifikātu saņemšanai)
  6. Jāizgatavo LZHA biedra karte. Biedra karti pasūtīt izgatavošanai varat spiežot šeit>>