header

Latvijas Zobu higiēnistu asociācija (LZHA) tika dibināta 1997. gada 30. augustā un kopš 1998. gada 2. jūlija tā ir Starptautiskās Zobu higiēnistu federācijas (IFDH – International Federation of Dental Hygienists) biedrs.

Šobrīd LZHA apvieno ap 270 zobu higiēnistu visā Latvijā.

LZHA veicina zobu higiēnistu profesionālo darbību – gan rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, gan sadarbojoties ar līdzīgām profesionālajām apvienībām gan Latvija, gan ārvalstīs. LZHA uztur un uzrauga zobu higiēnistu kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.

Goda Biedri

                   

 

  Prof. Anda Brinkmane

             

 
            

  Prof. Jānis Vētra

 

                   Asoc.prof. Egita Senakola
                   Dr. med. Jānis Lasovskis
                   Dr.med. Ilze Maldupa
                   Dr. Inguna Grīnvalde
                   Doc. Ingrīda Smukā
                   Anda Mironova
                   Gunta Dukse
                   Irina Donskaja
                   Santa Beinaroviča
                   Benita Rūrāne
                   Ieva Apine     
                   Māra Plūme  
                   Gundega Grundule  
                   Ieva Apine


   

   Elita Zvejniece
   Līga Putrinska