header

Latvijas Zobu higiēnistu asociācija (LZHA) tika dibināta 1997. gada 30. augustā un kopš 1998. gada 2. jūlija tā ir Starptautiskās Zobu higiēnistu federācijas (IFDH – International Federation of Dental Hygienists) biedrs.

Šobrīd LZHA apvieno ap 270 zobu higiēnistu visā Latvijā.

LZHA veicina zobu higiēnistu profesionālo darbību – gan rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, gan sadarbojoties ar līdzīgām profesionālajām apvienībām gan Latvija, gan ārvalstīs. LZHA uztur un uzrauga zobu higiēnistu kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.

LZHA VALDE

Ieva Čače
Valdes priekšsēdētāja
E-pasts: president@zobuhigienisti.lv
Tālr. +371 27842053

Kristīne Belova
Valdes priekšsēdētājas vietniece
E-pasts: zobuhigienisti@zobuhigienisti.lv
Tālr. +371 26335053

Anita Preisa
Asociācijas sekretāre
E-pasts: sekretare@zobuhigienisti.lv
Tālr. +371 27844253

Evija Sapožkova
Asociācijas tālākizglītības koordinatore
E-pasts: info@zobuhigienisti.lv
kursi@zobuhigienisti.lv
Tālr. +371 26111770

Ilze Aperčoje
Atbildīgā par biedru naudas uzskaiti
E-pasts: biedrunauda@zobuhigienisti.lv

 

Biedrības statūti>>>

Goda biedri>>>