header

ASOCIĀCIJAS VALDE


Asociācijas valdes priekšsēdētāja - Ieva Čače

Asociācijas valdes priekšsēdētājas vietniece - Kristīne Belova

Asociācijas valdes sekretāre - Anita Preisa

Asociācijas tālākizglītības koordinatore - Evija Sapožkova

Atbildīgā par biedru naudas uzskaiti - Ilze Aperčoje

 

Biedrības statūti>>>