header

Sertifikācija notiek saskaņā ar 2012. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Biedrība “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa NOLIKUMS>>>

 LZHA Sertifikācijas komisijas sēdes 2019. gadā.  

 

Sertifikācijas eksāmeni 2019. gadā.

 

 

Rekvizīti maksājumam par sertifikāciju un resertifikāciju.
Latvijas Māsu asociācija
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674 

Cenrādis>>>

 

LZHA Sertifikācijas komisija

LZHA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja Gunta Dukse, tel. + 371 26413400

e-pasts: sertifikacija@zobuhigienisti.lv

LZHA Sertifikācijas komisijas sekretāre Līga Putrinska, tel. + 371 26431898
LZHA Sertifikācijas komisijas locekle Indra Tetere
LZHA Sertifikācijas komisijas locekle Marina Medne
LZHA Sertifikācijas komisijas locekle Anita Preisa

Visi nepieciešamie dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai ir aizpildāmi un iesniedzami datorrakstā. Dokumenti jāiesniedz sertifikācijas komisijas sekretārei Līgai Putrinskai iepriekš sazinoties pa tālr. 26431898

 

 

Resertificējamās personas iesniegums>>>

Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats>>>

Resertifikācijas lapa>>>

 

Sertificējamās personas iesniegums>>>

Sertificējamā zobu higiēnista profesionālās darbības pārskats>>>

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība>>>

Sertifikācijas lapa>>>

 

LZHA konferenču tēmu saraksts>>>