header

Informējam, ka no 2016. gada 1. janvāra norēķini ar LZHA notiek tikai ar pārskaitījumu uz LZHA norēķinu kontu.

Dalības maksa LZHA konferencēs (8TIP):
LZHA biedriem 30 EUR 
Zobārstniecības māsām un asistentiem 30 EUR
Studentiem 30 EUR
Pārējiem interesentiem 45 EUR

Biedru nauda par katru jauno mācību gadu ir jānomaksā no 1. līdz 30. septembrim. Ja biedrs 2 gadus nav maksājis biedru naudu, valde ir tiesīga biedru no biedrības izslēgt.

Biedru naudas un iestāšanās maksas apmērs:

Iestāšanās maksa 15 EUR (jaunajiem biedriem biedru nauda par pirmo gadu, kad iestājas biedrībā nav jāmaksā)
LZHA biedriem 15 EUR (summa katru gadu jāsamaksā no 1. – 30. septembrim)
Atkārtota iestāšanās ja biedrs pēc izslēgšanas no biedrības, vēlas atkārtoti iestāties Biedrībā, tad jānomaksā iepriekš nesamaksātā biedru nauda (15 EUR) par katru gadu.