header

 

Konferences 2018. gadā 

__________________________________________________________________________________

 

Ielūgums

Putns vēlas, kaut tas būtu mākonis. Mākonis vēlas, kaut tas būtu putns.
/Rabindrants Tagore/
Vai endokrinologs var būt tas, kas var palīdzēt sievietei pārtapt par vīrieti un otrādi?
Par šo sarežģīto tēmu spiedīsim mūsu sēdē.

Zināmais, bet bieži neatklātais – klusā miokarda išēmija diabēta pacientiem – no
dr.Ducenas uzzināsim, kas jauns zināms par šo patoloģiju.

Cienījamie kolēģi, esiet laipni gaidīti
Latvijas Endokrinologu asociācijas sēdē,
kas notiks š.g. 23.martā.

 

14:30-15:00 Reģistrācija
15.00-15.10 Sēdes atklāšana un aktuālā informācija. Dr.Una Gailiša
15.10-15.55 “Klusā miokarda išēmija cukura diabēta pacientam -riska faktori, diagnostikas iespējas, vadlīniju rekomendācijas. SGLT2i specifiskie kardioprotektīvie mehānismi.” Dr.med. Kristīne Ducena, LU, LUMPII
15.55-16.05 Jautājumi un diskusija
16.05-16.15 AstraZeneca aktuālā informācija. AstraZeneca pārstāvis
16.15-16.45 “Pretējā dzimuma hormonu terapija pacientiem ar dzimumidentitātes traucējumiem.“ Dr.Una Gailiša, P.Stradiņa KUS
16.45-17.00 “Klīniskā gadījuma demonstrācija.” Dr.Ieva Štrauhmane, Bērnu KUS
17.00-17.30 “Dzimumidentitātes traucējumi bērnu psihiatra skatījumā.” Dr.Ņikita Bezborodovs, bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Bērnu KUS
17.30-17.45 Diskusija
17.45 Vakariņas

 

Sēdi atbalsta:  

 

Ar cieņu,
Dr.Una Gailiša
LEA priekšsēde

 

 

Nākamās LEA sēdes plānotas:

  • 20. aprīlī
  • 11. maijā

Sīkāka informācija sekos.