header

 

Latvijas Endokrinologu asociācijas darbības pamatmērķs ir apvienot endokrinologus, citus ar endokrīnām slimībām, cukura diabēta ārstēšanu saistītos ārstus un ar šo slimību zinātnisko izpēti saistītos pētniekus, lai veicinātu endokrinoloģijas attīstību un zinātniskos pētījumus šajā jomā.


LEA mērķi ir:

  • Izstrādāt endokrīno slimību diagnostikas, ārstēšanas, pacientu novērošanas un aprūpes rekomendācijas un vadlīnijas. 
  • Paaugstināt LEA biedru profesionālo sagatavotību un veicināt savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu ar konferenču, semināru un citu pasākumu palīdzību.
  • Izstrādēt un regulāri papildināt sertifikācijas un resertifikācijas prasības endokrinologa sertifikāta iegūšanai.
  • Sadarboties ar citām medicīnas darbinieku profesionālajām biedrībām Latvijā un ārpus tās.
  • Organizēt un uzturēt pieredzes un informācijas starptautisku apmaiņu un pārstāvēt LEA biedrus ārvalstīs attiecībās ar citām līdzīgām organizācijām.
  • Sadarboties ar cukura diabēta un citu endokrīno slimību biedrībām Latvijā un līdzīgām starptautiskām organizācijām.
  • Pārstāvēt Latvijas endokrinologus publiskajās attiecībās, nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu biedru intereses, kā arī izskatīt ar profesionālo kompetenci saistīttos jautājumus.

 

Priekšsēde:

Dr. Una Gailiša - unagailisa@inbox.lv

Priekšsēdes vietnieks:
Prof. Ilze Konrāde - drkonrade@inbox.lv

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs:
Prof. Aivars Lejnieks - lejnieks@latnet.lv

Atbildīgā sekretāre:
Dr. Inta Leitāne - Inta.leitane@gmail.com

Valdes locekļi:
Prof. Valdis Pīrāgs,

Prof. Aivars Lejnieks,

Dr.med. Iveta Dzīvīte-Krišāne,

Dr.med. Kristīne Ducena,

Dr. Kristīne Geldnere,

Dr. Dace Teterovska,

Dr. Inta Leitāne.