header

Par mums

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas (LOĶA) mērķis ir izveidot progresīvu mūsdienu onkoloģijas specialistu sistēmu atbilstoši Eiropas Savienības nostādnēm, veicināt labi izglītotu, augsti kvalificētu, Eiropā un pasaulē konkurētspējīgu speciālistu onkoloģijā ķīmijterapijā sagatavošanu, panākt ne sliktākus vēža ārstēšanas rezultātus un pacientu dzīvildzes rādītājus kā Eiropas attīstītajās valstīs.

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācija šobrīd apvieno ap 30 specialistu, kas nodarbojas ar pieaugušo onkoloģisko pacientu medikamentozo ārstēšanu specializētos centros Latvijā: Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centrā, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas klīnikā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Liepājas reģionālajā slimnīcā un Piejūras slimnīcā.

LOĶA atbalsta onkologu ķīmijterapeitu darbību – gan rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, gan sadarbojoties ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un pasaulē. LOĶA uztur un uzrauga onkologu ķīmijterapeitu kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.

Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valde

 

Aija Geriņa-Bērziņa, valdes priekšsēdētaja

Iveta Kudaba, valdes locekle,

Gunta Purkalne, valdes locekle,

Žanete Zvirbule, valdes locekle

Viktors Kozirovskis, valdes priekšsēdētajas vietnieks, biedrības sekretārs