header

Valde

LOĶA valdes priekšsēdētaja: Aija Geriņa-Bērziņa, a.gerina@inbox.lv, tālr.: +371 67069218
LOĶA valdes locekle: Iveta Kudaba iveta.kudaba@aslimnica.lv, tālr.: +371 67040965
LOĶA valdes locekle: Gunta Purkalne, gunta.purkalne@stradini.lv, tālr.: +371 67069457
LOĶA valdes locekle Žanete Zvirbule, zanete.zvirbule@aslimnica.lv, tālr.: +371 67042281
LOĶA valdes priekšsēdētajas vietnieks, biedrības sekretārs, sertifikācija/resertifikācija: Viktors Kozirovskis, vkozirovskis@inbox.lv, tālr.: +371 67069418

 

Rekvizīti

Biedrība "LATVIJAS ONKOLOGU ĶĪMIJTERAPEITU ASOCIĀCIJA"
Vienotais reģistrācijas Nr. 40008170878
Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 4, Rīga, LV-1079
Banka: DNB banka
Bankas Kods: RIKOLV2X
Konts: LV49RIKO0002013199497

 

Maksājumi

Sertificēti biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 30 EUR apmērā.
Jaunbiedri (rezidenti) - 10 EUR gadā.