header

 

  

LOĶA sēde
27.02.2020

Marriot AC Hotel Rīga, Dzirnavu ielā 33, Rīga.

DVT (dziļo vēnu trombozes)/VTE (vēnu trombembolijas) profilakse
onkoloģiskiem pacientiem

Programma:

16:00 -16:10 Ievadvārdi: Dr. Aija Geriņa-Bērziņa

16:10-16:30 “Mazmolekulāro heparīnu pielietojums venozo trombemboliju profilaksē” Dr.med. Iveta Golubovska (anesteziologs, reanimatologs, algologs, Traumatoloģijas un Ortopēdijas Slimnīcas Anestezioloģijas un Intensīvās terapijas nodaļās vadītāja)

16:30-16:55 “Orālo antikoagulantu loma onkoloģiskiem pacientiem” Dr. Aija Mača (kardiologs, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca)

16:55-17:05 “Ko saka onkologu vadlīnijas par profilaktisku antikoagulantu lietošanu?” Dr. Sigita Hasnere (PSKUS)

17:05-17:15 Klīnisko gadījumu apskats Dr. Linda Jurginauska (PSKUS)

17:15-17:30 Diskusija

17:30-17:35 Kompānijas Sanofi ziņojums

17:35-17:40 Kompānijas Bayer ziņojums

18:00 Vakariņas