header


Instrukcija - Kā pieteikties un pievienoties Latvijas Laborantu Asociācijas sēdei>>

__________________________________________________________________________________

Kursi biomedicīnas laborantiem

Datums: 12.04.2022. 10:00

Nosaukums, TIP, pasniedzējsMikrobioloģijas kursi kvalifikācijas uzturēšanai biomedicīnas laborantiem, LĀPPOS, Nr.TIP2021/210, TIP8
Laboratorijas dienests
Dr. Elvīra Lavrinoviča

Mērķauditorija: Biomedicīnas laboranti

Forma: vebinārs

Pieteikties šeit

Maksa17,60 €

 

Datums: 12., 13.05.2022. 10:00

Nosaukums, TIP, pasniedzējs: Hematoloģijas kursi kvalifikācijas uzturēšanai biomedicīnas laborantiem, LĀPPOS, Nr.TIP2021/208, TIP16
Laboratorijas dienests
Dr. Jeļizaveta Stepanova
Dr. Guna Šteinmane

Mērķauditorija: Biomedicīnas laboranti

Forma: vebinārs

Pieteikties šeit

Maksa:  35,20 €

 

Datums: 19.05.2022. 10:00

Nosaukums, TIP, pasniedzējs: Koaguloģijas kursi kvalifikācijas uzturēšanai biomedicīnas laborantiem, LĀPPOS, Nr.TIP2021/209, TIP8
Laboratorijas dienests
Dr. Krista Luīze Bicāne
Dr. Guna Šteinmane

Mērķauditorija: Biomedicīnas laboranti

Forma: vebinārs

Pieteikties šeit

Maksa: 17,60 €

 

Informācija pieejama arī mājas lapā: https://aslimnica.lv/profesionaliem/izglitiba/profesionaliem-2/aprupes-un-arstniecibas-atbalsta-personalam/talakizglitibas-kursi-aprupes-personalam/

__________________________________________________________________________________

Latvijas laborantu asociācijas sēde 02.04.2022.

Norises vieta: Tiešsaistē Zoom platformā
Norises datums: 2022. gada 2. aprīlis

Programma:

10:00- 10:10 – Sēdes atklāšana. Latvijas Laborantu Asociācijas priekšsēdētāja Līga Kangare
10:10 – 11:40– "Bioterorisms" lektors Dr.med.Aigars Reinis (P.Stradiņa KUS Apvienotā
laboratorija)
11:40 – 12:00 – Aktualitātes sertifikācijā un resertifikācija. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
Līga Bāriņa

Par dalību sēdē tiks piešķirti 5TIP. Biedriem sēde bez maksas , pārējiem 5 EUR.

Pieteikšanās sēdei šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ8J02dsuDYfp5Wh10D0WNEwLQePuqf345gZfcOY7BmmShYg/viewform

__________________________________________________________________________________

Labdien!

Informējam, ka šodien Ministru kabineta sēdē pieņemts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumprojekts https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/d85ce737-3609-473f-89a2-5e2e58a4491b

Tā mēŗķis noteikt papildus mehānismu, kā Ukrainas iedzīvotāji varēs ātri saņemt atbalstu, kā arī uzturēšanās un darba tiesības Latvijas Republikā.

  1. Attiecībā uz veselības aprūpes nodrošināšanu likumprojekts nosaka, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuri bēg no bruņotā konflikta, Latvijā ir tiesības saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus tādā pašā apjomā kā Latvijā valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros apdrošinātām personām (atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likuma 10.panta otrajai daļai valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros personām ir tiesības papildus valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumam saņemt primāros, sekundāros un terciāros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ambulatorajai ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību, konkrēts pakalpojumu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”). Tāpat šī persona papildus Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6.panta otrajā daļā minētajām personu grupām būs atbrīvota no pacienta līdzmaksājuma, izņemot gadījumu, ja persona sociāli apdrošināta veselības apdrošināšanai saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu". Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus valsts apmaksā, sākot no 2022. gada 24. februāra. 

  2. Likumprojekts arī nosaka vienkāršotu kārtību, lai ārstniecības personām no Ukrainas nodrošinātu iespēju iespējami īsākā laika periodā uzsākt profesionālo darbību savā profesijā veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

Ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas Latvijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, bet profesionālo darbību veic Ukrainā reģistrācijas termiņa atjaunošanai tiek piemērota Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumi Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 29., 30. un 31.punktā noteiktā kārtība.

Ārstniecības personām, kuras nav reģistrētas Latvijas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē veikusi Ukrainā, tiek piemērota Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" V nodaļā noteiktā kārtība.

Likumprojekts paredz, ka ārstniecības iestāde nodrošina, ka ārstniecības personas, kuras ir ieradušās no Ukrainas un kurām šī likuma noteiktajā kārtībā ir atļauts strādāt Latvijā, profesionālo darbību profesijā vai specialitātē veic ārstniecības personas uzraudzībā, kuras darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas, māsas palīgi strādā reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi.

Kā arī likumprojekts paredz, ka ārstniecības iestādes nodrošina saziņu attiecībā uz valodas pielietojumu profesionālās darbības veikšanai ar pacientu un citām ārstniecības personām, situācijā, kad ārstniecības persona, ierodoties no ārvalstīm nepārzina latviešu valodu pilnvērtīgai profesionālās darbības veikšanai.

Īslaicīgo pakalpojumu sniegšana ir piemērojama vienu gadu, gadījumos, ja ārstniecības personas plāno pēc viena gada turpināt profesionālo darbību Latvijā ir jāapgūst valsts valoda vismaz B2 līmenī.

__________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz MK rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un MK noteikumiem Nr.622 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" informējam, ka paredzētā oktobrī Biomedicīnas laborantu sertifikācijas /resertifikācijas komisijas sēde pārcelta uz 2021.gada 26.novembri.

__________________________________________________________________________________

 

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties kursiem

Neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (24 TIP 3 dienas)

Pirmā 25.11.2021. un otrā 26.11.2021. mācību diena- tiešsaitē Zoom platformā, mācību saite tiks atsūtīta uz reģistrācijā norādīto e-pastu 1 dienu pirms mācībām.
Trešā mācību diena 27.11.2021. plānota klātienē LU P.Stradiņa medicīnas koledžā, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Bulduros. No plkst. 9:00-16:10. Tomēr vieta var tikt precizēta atbilstoši situācijai valstī.

Lai reģistrētos kursiem jāaizpilda elektroniska reģistrēšanās anketa saitē: https://www.mitto.me/lupsmc-macibu-programma/registreties

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

 

 

Mācību nosaukums - Neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (24 TIP 3 dienas)

Interesējošai mācību laiks un vieta ir jāskatās pieteikuma formā.

Pieteikuma forma - https://www.mitto.me/lupsmc-macibu-programma/registreties

Iespējams pieteikties uz vienu no trim grupām.

  1. Grupa – 21.06, 28.06 ( ZOOM attālināti), 05.07 ( praktiskās nodarbības klātienē koledžā).
  2. Grupa – 01.07, 08.07 ( ZOOM attālināti), 15.07( praktiskās nodarbības klātienē koledžā).
  3. Grupa – 22.07, 29.07( ZOOM attālināti), 05.08 (praktiskās nodarbības klātienē koledžā).

Apstiprinājuma veidlapu lūgums izprintēt, aizpildīt, parakstīt, ieskenēt un atsūtīt uz e-pastu dianabakane@gmail.com vai lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com vai esfkursi@inbox.lv
Sīkāka informācija par kursiem koledžas mājaslapā https://www.psk.lu.lv/b/esf-pieauguso-paplasinata-kardiovaskulara-atdzivinasana-pirmsslimnicas-etaps-acls

Svarīgi!

Lūdzam pārliecināties, vai, aizpildot "Dalībnieku reģistrācijas karti", Jūs esat precīzi norādījis vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu, pretējā gadījumā Jūs nevarēs reģistrēt mācībām.

Piereģistrējot "Dalībnieku reģistrācijas karti", 5 minūšu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu obligāti ir jāatnāk informācijai par reģistrēšanos mācībām. Ja Jūs to neesiet saņēmis, tad lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores vietnieci studiju darbā Ināru Dupuri (tālr.: 29446553, e-pasts: esfkursi@inbox.lv). 

__________________________________________________________________________________

 

LatLabAsoc aicina iepazīties ar jaunajiem statūtiem. Balsojums par Biedrības statūtiem jaunā reakcijā notiks 27.03.2021. >>

__________________________________________________________________________________

Lejupielādēt logo>>

__________________________________________________________________________________

 

Cienījamie asociācijas biedri!

Lai Jums kaut nedaudz atvieglotu Sertifikācijas un resertifikācijas dokumentu iesniegšanu ārkārtas stāvokļa laikā. Tos pieņem asociācijas valdes loceļi. Pirms došanās obligāta pietekšanās!

* Kintija Krivinska, SIA “Centrālā laboratorija”, Šarlotes iela 1b, Rīga un Slimnīcas iela 9, Cēsis, kintija.krivinska@gmail.com, 26772879 

*Jūlija Lučina RAKUS klīnika "Gaiļezers", Laboratorija "Gaiļezers", Rīga, Hipokrāta iela 2., julija.lucina@aslimnica.lv 25502075 

*Jeļena Jasjuka, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", Laboratorija "Latvijas Infektoloģijas centrs", Rīga, Linezera iela 3, jelena.jasjuka@inbox.lv, 26971130 

*P.Stradiņu slimnīcas apvienoto laboratoriju pa tel. 67069237 vai 67069926

 

__________________________________________________________________________________


Profesionālās asociācijas sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Medicīnas tehnoloģiju katedru 2020. gada 5. decembrī organizē starpdisciplināro, zinātnisko konferenci

''PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES MŪSDIENU TEHNOLOĢIJU INOVĀCIJU LAIKMETĀ III''.

Norises laiks: 05.12.2020., 9.00-16.00
Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ( ONLINE VIDĒ)

Konferences mērķi:
Iepazīstināt ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, radiogrāferus un biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm infekciju slimību jomā. Veicināt starpdisciplināru pacientu aprūpi un profesionālās informācijas apmaiņu.

Papildus informācijai interesēties rakstot uz e-pastu bmlkursi@gmail.com

Reģistrēšanās konferencei aizpildot pieteikumu –https://forms.gle/nkueJKud2Z3pnK6L7

Reģistrēšanās no 06.11.2020-20.11.2020
Dalības maksa jāpārskaita līdz 23.11.2020

Dalības maksa 15 EUR, jāpārskaita uz Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kontu.
Par dalību konferencē tiks piešķirti 12 LĀPPOS TIP.

Koledžas rekvizīti dalības maksai.

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

Maksājuma mērķī norādīt:
Dalības maksa tālākizglītības konferencei 05.12.2020, apmeklētāja vārdu, uzvārdu un ieņēmuma kodu: 21379

Pasākuma programma šeit>>>

__________________________________________________________________________________

Vakance:

MFD Laboratorija, viena no lielākajām un modernākajām laboratorijām Latvijā, aicina pievienoties komandai: BIOMEDICĪNAS LABORANTU

Skatīt vairāk>>

__________________________________________________________________________________ 

Labdien, a. god. kolēģi!

Reto slimību kabinets laipni aicinu mūs piedalīties 9. Reto slimību konferencē šī gada 6. novembrī plkst. 13:00 - 16:00. Konference notiks attālināti, nodrošinot tiešraidi. Norises valoda - latviešu, dalība - bezmaksas, pieteikšanās - portālā www.evisit.eu sadaļā Pasākumi>>
(Pēc programma var būt uzskatāmi par laboratoriskiem punktiem.)

Vairāk informācijas un programma pieejama šeit: http://www.rssa.lv/reto-slimibu-konferences/

__________________________________________________________________________________

Mācību nosaukums - Neformālās izglītības programma “Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)” (24 TIP 3 dienas)
Interesējošai mācību laiks un vieta ir jāskatās pieteikuma formā.
Pieteikuma forma - https://www.mitto.me/preview/lupsmc-macibu-programma/registreties

Svarīgi!

Lūdzam pārliecināties, vai, aizpildot "Dalībnieku reģistrācijas karti", Jūs esat precīzi norādījis vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu, pretējā gadījumā Jūs nevarēs reģistrēt mācībām.

Piereģistrējot "Dalībnieku reģistrācijas karti", 5 minūšu laikā uz Jūsu norādīto e-pastu obligāti ir jāatnāk informācijai par reģistrēšanos mācībām. Ja Jūs to neesiet saņēmis, tad lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras metodiķi Ināru Dupuri (tālr.: 29446553, e-pasts: esfkursi@inbox.lv).

Uzmanību!

Logs "Mācību programmas nosaukums*" ir obligāti aizpildāmais lauks. Vēršam uzmanību, ja tajā nav redzamas Jums interesējošās mācības, tas nozīmē, ka visas grupa(s) ir pilna(s), un pieteikties vairs nav iespējams.

Par turpmākajām plānotajām mācībām aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.talakizglitiba.lv, vai sazināties Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras metodiķi Ināru Dupuri (tālr.: 29446553, e-pasts: esfkursi@inbox.lv). 

__________________________________________________________________________________


Sveiciens Laborantu asociācijas biedriem!

Domāju , ka ir panācis laiks padalīties ar Jums tajā , kas notiek Latvijas Laborantu Asociācijas (LLA) valdē.

Jau gada garumā Latvijas Laborantu Asociācijas (LLA) valde tiekoties vairākas reizes mēnesī , cik nu varam saskaņot savus brīvos laikus šim brīvprātīgajam milzu projektam. Protams, Covid19 pandēmija arī ieviesa savas korekcijas un turpinām tikties attālināti. Cītīgi strādājam pie jauna laborantu profesijas standarta izveides. Ar mūsu “gara darbu” esam bijušas Veselības ministrijā uz konsultāciju pie Skaidrītes Ivanišakas vecākās ekspertes Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļā. Nu jau tuvojamies finiša taisnei- mirklim , kad iesniegsim Valsts Izglītības Satura Centram.

Vēl paralēli standarta izstrādei mēģinām rast optimālo risinājumu, lai Jums būtu ērtāka saziņa ar Latvijas Laborantu Asociāciju (LLA). Un rast iespēju sēdes organizēt virtuālajā vidē, tādējādi mēs varētu tikties attālināti.

Ar cieņu Latvijas Laborantu Asociācijas priekšsēdētāja Līga Kangare.

__________________________________________________________________________________

Informējam, ka saskaņā ar likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” 28. pantu, lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.

https://likumi.lv/ta/id/313730

 __________________________________________________________________________________ 

Biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaude

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.

KĀRTĪBA, kādā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža veic biomedicīnas laboranta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi PDF.

No 13.03.2019 līdz 27.03.2019., izņemot otrdienās, pretendentam klātienē jāaizpilda iesniegums un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Personu apliecinoša dokumenta kopiju (jāuzrāda oriģināls).
  2. Profesionālās kvalifikācijas apliecinoša izglītības dokumenta kopiju (uzrādīt oriģinālu).
  3. Dokumenta, kas apliecina vārda un/vai uzvārda maiņu, ja tas neatbilst uzrādāmajos dokumentos minētajam vārdam un/vai uzvārdam, kopiju (uzrādīt oriģinālu).
  4. Valsts valodas prasmes apliecību, ja pretendenta dzimtā valoda nav latviešu valoda, kopiju (jāuzrāda oriģināls).
  5. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs, pretendents iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopiju (jāuzrāda oriģināls) par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Ārvalstīs izdotus dokumentus pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā (jāuzrāda oriģināls).

Dokumenti jāiesniedz:
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010, 4. korpusā, 2. stāvā, 210. kabinetā darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 pie Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvedes Aigas Tonnes.

Pēc dokumentu iesniegšanas jāveic pārbaudes maksa saskaņā ar koledžas MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI.

__________________________________________________________________________________ 

Cien, kolēģi!

Lūdzu pieteikties, kuri vēlas uzstāties Latvijas Laborantu asociācijas rīkotajās sēdēs ar priekšlasījumiem (vēlamais uzstāšanās ilgums apmēram 45 min.).
Informāciju sūtīt uz e-pastu latlabasoc@gmail.com

Latvijas Laborantu asociācijas valde

  __________________________________________________________________________________

 PAR BIEDRU NAUDU INTERESĒTIES, RAKSTOT E-PASTU latlabasoc@gmail.com

__________________________________________________________________________________

SVARĪGI! Visi dokumenti resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām! Vairāk skatīt šeit>>

__________________________________________________________________________________